BMS Broadcast Management System

ระบบซอฟท์แวร์สำหรับบริหารงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ที่พัฒนา โดย บริษัท คลิกเน้กซ์ จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท พายซอฟท์ จำกัด  BMS ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2002 เพื่อแก้ปัญหาการทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรม Broadcasting ในประเทศไทยโดยเฉพาะ ให้ได้รับความสะดวกสบาย ในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะสม รองรับ และสอดคล้องกับความต้องการในธุรกิจอุตสาหกรรม Broadcasting ในประเทศไทยโดยเฉพาะ และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหรือ Agency ที่มีความต้องการความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าระบบ BMS สามารถรองรับการทำงานในองค์กรของท่านได้อย่างแน่นอน

 

 

ส่วนหนึ่งของลูกค้า ที่ไว้ใจเลือกใช้ระบบ BMS

Powered by MakeWebEasy.com